Działając na podstawie art.2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim \Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz.420\ oraz uchwały Nr VI\47\11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 marzec 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki informuje, że dla SOŁECTWA ŚWIĘTA przypadają środki w wysokości  26 327,90 zł. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach - kliknij >tutaj< aby przeczytać.
   
© www.wies-swieta.net