OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.08.2019r.

  1. W niedzielę 25 sierpnia o godzinie 1100 uroczysta Msza Święta odpustowa. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie ks. kanonik Karol Glesmer proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy Fordonie. Od godziny 1400 przewidziany jest festyn w amfiteatrze. Na zakończenie festynu koncert „Piosenki naszej młodości” w wykonaniu; Bernarda Dornowskiego z zespołu ex czerwonych gitar i Bogusława Oszonowicza z zespołu Duval.
  2. W niedzielę 01 września na Mszy Świętej o godzinie 1100 Dożynki parafialne. Proszę poszczególne sołectwa o przygotowanie koron dożynkowych.
  3. Dziękuje za porządki w kościele parafialnym Rodzinie Białczyk. Podobne podziękowania kierujemy do Rodzin z Nowej Świętej za porządki w kaplicy św. Józefa.
  4. Również dziękuje bardzo panią, które porządkowały obejście wokół kościoła.

ZAPOWIEDZI PRZEDSLUBNE

1. Bartłomiej Żydkiewicz             Ewa Pączek
Kawaler                                         Panna
Zam. Wąsosz                                 Zam. Święta
ZAPOWIEDZ I
2. Kamil Maćkowski                         Marta Westphal
Kawaler                                         Pana
Zam. Kleszczyna                           N. Święta
ZAPOWIEDZ I
  1. Zmarł nasz parafianin Jan Łajs z Nowej Świętej. Lat 77. Pogrzeb w poniedziałek 19 sierpnia w Złotowie o godzinie 1100

Proboszcz

Tel.: 667115559

 

Nawiedzenie Obrazu

 

Matki Bożej Pięknej Miłości

 

w rodzinach, w parafii

 

Św. Jana Chrzciciela Męczennika

 

W Świętej

 

MODLITEWNIK

 

LITURGII

 

NAWIEDZENIA

 

 

Aby nawiedzenie obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości dokonało się godnie

i owocnie, zachęcamy do wypełnienia poniższych wskazań:

1.Zanim przejmiemy obraz, powinniśmy przystąpić do Spowiedzi świętej

i wziąć udział we Mszy świętej przyjmując Komunię świętą w intencji rodziny.

2. Jeżeli czujemy do kogoś niechęć, żal, jeśli na kogoś się gniewamy, nie rozmawiamy z kimś - idźmy najpierw pojednać się z tą osobą, aby z czystym sercem przyjąć Matkę Bożą w naszej Rodzinie.

3. Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości przyjmują wszystkie rodziny katolickie naszej parafii, jej sympatycy, a także osoby samotne.

4. Obraz odbiera kolejna rodzina w niedzielę na mszy świętej o godz. 11.00 – 9.30 – 13.00 w kościele parafialnym – w Nowej Świętej – Wąsoszu. Obraz przynosi do kościoła, kaplicy, świetlicy rodzina, która miała obraz z piątku na sobotę - przed mszą świętą niedzielną i kładzie go na stoliczku przed ołtarzem.

   W tygodniu, od poniedziałku do piątku rodzina przekazuje Obraz kolejnej Rodzinie w godzinach wieczornych, pomiędzy godziną 19.00 a 20.00.

5. Obraz przyjmujemy przez przeżegnanie się i ucałowanie ramy obrazu.

6. Razem z obrazem rodzina przejmuje:

- Parafialną Kronikę Nawiedzenia z aktualnymi wpisami.

- Modlitewnik Liturgii Nawiedzenia.

- Różaniec.

7. Można przygotować ołtarzyk domowy, na którym należy umieścić obraz, świece, Pismo Święte.

8. Po ustawieniu obrazu na przygotowanym wcześniej domowym ołtarzu wszyscy obecni śpiewają trzykrotnie: „O Maryjo witam Cię...”.

9. Głowa rodziny odczytuje: „Modlitwa na powitanie obrazu”.

10. Śpiew lub recytacja drugiej pieśni maryjnej: „Pieśń do Matki Bożej Pięknej Miłości...”.

11. Korzystamy z dostępnych modlitewników, śpiewników i książeczek do nabożeństwa.

12. Starajmy się, aby w czasie, kiedy obraz Matki Bożej będzie gościł

w naszym domu, aby był wypełniony modlitwą - zaprośmy do niej krewnych, znajomych, sąsiadów.

13. Trwajmy w modlitewnym skupieniu, rozważajmy teksty z Pisma Świętego.

14. Módlmy się o potrzebne łaski dla świata i dla siebie, w intencji naszej wspólnoty parafialnej, za bliskich; za zmarłych z naszych rodzin, za miejscowych duszpasterzy i o nowe powołania.

15. Pamiętajmy o Ojcu Świętym i o kapłanach z naszej diecezji.

16. Módlmy się za Ojczyznę, o pokój na świecie, o uproszenie potrzebnych łask,

a przede wszystkim o wieczne zbawienie.

17. Zrezygnujmy z oglądania telewizji i głośnego słuchania muzyki w czasie, gdy nasz dom jest nawiedzany przez Matkę Bożą.

18. Pomocą w przeżyciu tego dnia może być włączenie się w modlitwy prowadzone przez Radio Maryja.

19. Starajmy się wsłuchiwać w Boże natchnienie poprzez osiągnięcie wewnętrznego wyciszenia.

20. Jeżeli ktoś z domowników jest obłożnie chory, zaprośmy do niego kapłana, który udzieli sakramentu pokuty i Eucharystii.

21. W tym wyjątkowym czasie w domu powinien panować nastrój święta. Bądźmy wdzięczni za ten obraz Matki Bożej Pięknej Miłości.

22. Raz w tygodniu ( we środę) rodziny, które gościły u siebie Matkę Bożą w Obrazie Nawiedzenia, gromadzą się na Mszy św. dziękczynnej.

23. W tygodniu w kościele w czasie Mszy św. kapłan modli się w intencji rodziny goszczącej Maryję w Obrazie Nawiedzenia.

                                                                                                      z darem modlitwy i Bożym błogosławieństwem

Matka Boża Pięknej Miłości - Patronka Miasta i Diecezji Bydgoskiej

Sześć wieków od Chrztu Polski od roku 1466 - prastara bydgoska Fara słynie czcią Matki Najświętszej. Chociaż kroniki, które Prymas Tysiąclecia polecił skrzętnie przebadać - zapisały nam niewiele z dziejów wspaniałego, tak przez Bydgoszczan umiłowanego Obrazu, to jednak już z akt wizytacyjnych biskupów kujawsko-pomorskich wiemy, ze Obraz ten był wiernie czczony, poprzez wszystkie koleje losów, przez jakie przechodziło starożytne miasto Bydgoszcz. Te przebadane dzieje kultu Maryjnego w Bydgoszczy pozwoliły temuż Prymasowi, który „wszystko postawił na Maryję” uzyskać upoważnienie Stolicy Apostolskiej - by przyozdobić skronie Matki Boskiej Bydgoskiej, Matki Bożej

z Różą, nazwaną przez Niego Matką Pięknej Miłości, - złotą koroną.

Tej koronacji dokonał 29 maja w Milenijnym Roku Chrześcijaństwa w Polsce tak uzasadniając ten tytuł: "Spod Serca wybranej Matki, Miłość Ojcowa ludzkimi drogami przychodzi na świat. Przez Maryję, za sprawą Ducha Miłości, Ojciec dał światu umiłowanego Swojego Syna. „Bóg umiłował świat”. Maryja Rodzicielka staje się Matką pięknej, najpiękniejszej Miłości Ojciec swoją Miłość, Syna, umieścił pod Sercem Maryi, a Ona tego Syna umiłowania Ojcowego, dała nam, jako znak wielkiej miłości Ojca ku nam wszystkim. Matka Pięknej Miłości to znaczy miłości aż takiej, jaką ma Ojciec ku Synowi i jaką Syn od Ojca wszystkim dzieciom Bożym”.

Mówiąc o trudnych dziejach Bydgoszczy tak widział promieniowanie Matki Bożej Pięknej Miłości: „Jak dobrze się stało, że w tej świątyni została ukoronowaną Miłość, aby władać w tym mieście, abyście przychodzili tutaj odmieniać, uszlachetniać swoje serca w nieustannym przezwyciężaniu samych siebie, na dobro Boga i na dobro waszego otoczenia, waszych bliźnich: dzieci, mężów, żon, sąsiadów, zależnych w pracy i tych, którym, w pracy podlegacie; aby wszędzie zwyciężała miłość”.

Słowa tego sługi Maryi, jakim był zmarły Kardynał Prymas, mają dla Polaków wysoką cenę. Mogliśmy się przekonać, jak cenił je Papież - Polak, który niemal w każdej ze swoich homilii w czasie II Pielgrzymki do Ojczyzny cytował słowa Kardynała Wyszyńskiego. Dlatego niech ostatnie słowa wygłoszonego w ów dzień koronacji kazania brzmią dla Bydgoszczy jako Testament: „A my, wyrażamy nadzieję, że miasto Bydgoszcz tutaj stworzy Serce serc dla miasta

i tutaj będzie się dzielić sercem, krzepić serca i stąd będzie wynosić większą jeszcze miłość”. Jest to testament tak bardzo aktualny na nasze „polskie teraz”.

Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości został drugi raz ukoronowany przez papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Bydgoszczy 7 czerwca 1999 r.

O trwałe owoce Peregrynacji

Maryjo, Ty po zwiastowaniu w Nazarecie,

z Jezusem w swym łonie, nawiedziłaś Elżbietę

niosąc jej pomoc jakiej potrzebowała.

Ty także, w obrazie bydgoskim Pięknej Miłości,

przyszłaś do nas, niosąc Jezusa.

W ten sposób przyniosłaś Kogoś,

kto wszystko może uczynić,

o co Ty Go poprosisz.

Ty także, w czasie nawiedzenia naszej rodziny,

podobnie jak w Kanie Galilejskiej,

mówisz do nas:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”.

i na nowo słyszymy słowa Jezusa, jakie wypowiedział na Krzyżu:

„Niewiasto oto syn Twój. Synu, oto Matka Twoja”.

Wyproś u Syna,

aby łaska Twoich nawiedzin,

przynosiła owoce miłości, pokoju, jedności

w naszych rodzinach i w każdym z nas.

Niech pod Twoim spojrzeniem i opieką

dzieci wzrastają w miłości i mądrości.

Wypraszaj potrzebne łaski chorym i cierpiącym.

Bezdomnym otwieraj ludzkie serca i dach nad głową.

Bezrobotnym daj zatroskanych o ich godność pracodawców,

wolnych od chęci zysku za wszelką cenę.

Nam wszystkim, wyproś łaskę dobrej pamięci

o Jezusie Chrystusie,

który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Amen.

(3x)

Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

LITURGIA PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA OBRAZU

O umówionej godzinie wszyscy domownicy( jeśli to możliwe) udają się na wieczorem do następnej Rodziny, aby w sposób uroczysty przekazać Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości. Przekazując Obraz przedstawiciel rodziny mówi:

Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości. Obraz ten, tak nam drogi, jest znakiem Jej obecności, działania i czci. Przyjmijcie Matkę Bożą w tym Wizerunku w takim duchu radości wiary jak Święta Elżbieta i z taką potrzebą serca, jak nowożeńcy w Kanie Galilejskiej.

Poprzednia rodzina / Nasza rodzina, przeżyła błogosławione chwile spotkania z Maryją. Ona przypomniała im/nam Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zapisaną w Piśmie Świętym. Tak niech będzie również i w waszym domu. Serdecznie wam tego życzę/życzymy.

Niech Matka Boża, przyniesie wam - naszym sąsiadom - błogosławieństwo Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Cała rodzina przyjmująca Obraz odpowiada:

Bogu niech będą dzięki.

Osoby mające nieść Obraz podchodzą i przyjmują Go przez ucałowanie ramy Obrazu i uczynienie na swoim ciele znaku krzyża. Obraz niesiony jest do domu. Obraz ustawiamy w domu, na dostojnym, wcześniej przygotowanym miejscu. Następnie wszyscy domownicy trzykrotnie śpiewają:

O Maryjo witam Cię,

O Maryjo kocham Cię,

O Maryjo pobłogosław

Wszystkie dzieci swe.

Przedstawiciel rodziny odczytuje:

MODLITWA NA POWITANIE OBRAZU NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁÓŚCI

Matko Boża Pięknej Miłości! Radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w naszym rodzinnym domu. W tym oto Obrazie Nawiedzenia jesteś wśród nas, Matko Boża, Pani Nasza! Witamy Cię bardzo serdecznie. Przybywasz do naszej rodziny. Cieszymy się, że jesteś z nami. Pełni czci i wiary pozdrawiamy Cię Maryjo, nasza Matko, Królowo nieba i ziemi!

W progi naszego domu przybyłaś Najświętsza Maryjo Panno niosąc na swoich rękach Swego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana i Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pełni radości i uwielbienia całym domem modlimy się:

śpiew lub recytacja

Pieśń do Matki Boskiej Pięknej Miłości

1.Maryjo Matko nasza

Wstawienniczko Ty najmilsza,

Patrzysz tkliwie na Twe dzieci,

Szukające Twej opieki.

Ref. O Twą pomoc Cię błagamy - Matko Boska z różą w dłoni: Wspieraj nas, ach wspieraj nas, Tyś u Pana pełna łask - Wspieraj nas, ach wspieraj nas. Tyś u Pana pełna.

2. O Maryjo pełna wdzięku,

Boskie Dziecię na Twym ręku. Hołd oddajem Ci w pokorze, Serca nasze przyjmij w darze.

Ref.

Odczytanie fragmentu Pisma św.

Czytanie Ewangelii według św. Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Serdeczna Matko, Matko Pięknej Miłości, Opiekunko ludzi! Witamy Cię w naszym domu, który przez kilkanaście godzin będzie Twoim domem i małą świątynią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteś błogosławioną przez wszystkie pokolenia i narody. Jako rodzina chcemy się przytulić do Twojego matczynego Niepokalanego Serca i tam szukać nadziei, radości, ukojenia i nawrócenia.

„Pod Twoją obronę

uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona!

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi Swojemu nas polecaj,

Swojemu Synowi nas oddawaj.”

Bogurodzico Dziewico Maryjo! Ty wszystko rozumiesz i sercem swoim matczynym ogarniasz każdego z nas tu obecnych. Zobaczyć dobro w nas umiesz i jako Matka jesteś z nami w każdy czas. Spraw, aby miłość, pokój, szczerość, wierność, pobożność i życie z Bogiem były zawsze w naszym domu, na naszej ulicy, w naszej miejscowości i parafii oraz w całej naszej Ojczyźnie.

Najświętsza Panno Maryjo! Wstawiaj się za moją( naszą) rodziną u Boga Ojca w niebie, aby wszyscy jej członkowie dostąpili łaski uświęcenia, a wszyscy zmarli krewni doznali daru oczyszczenia z grzechów i wiecznego zbawienia w niebie. Dusze cierpiące w Czyśćcu niech rychło doznają Bożego Miłosierdzia i zamieszkają na wieczność w królestwie Twojego Syna, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz wieczny pokój i radość w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko, biegnę,

do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.

Wszyscy obecni śpiewają:

1.Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

NABOŻEŃSTWO RODZINNE

Zebrani wokół naszej Matki i Królowej, która na swoich rękach trzyma Swojego Syna Jezusa Chrystusa, rozważać będziemy Słowo Boże. Najświętsza Maryja Panna najpełniej przyjęła Boże plany. Ona najpiękniej rozważała w Sercu Swoim Słowa Boże i najlepiej je wypełniała. Otwórzmy więc nasze serca na wezwanie Boże.

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, Ty zawsze przemawiasz do swojego ludu i wzywasz nas do przekazania zbawczego orędzia Twojej miłości całemu światu, naucz nas, na wzór Twojej Służebnicy Maryi, słuchać Twoich Słów i z żywą wiarą je wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza:

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,39-45).

Wszyscy obecni śpiewają:

1.Zawitaj, Królowo Różańca świętego,

Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Zawitaj bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad pannami, święta nad świętymi,

Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi.

Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,

Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;

Raju rozkosznego, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo!

Raju rozkosznego, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo!

Odmawiamy jedną część Różańca.

APEL MARYJNY - JASNOGÓRSKI

O godzinie 21.00 przed Obrazem niech zgromadzi się cała rodzina, wszyscy domownicy.

Podczas Apelu winno nastąpić zawierzenie, czyli przyrzeczenie chrześcijańskiemu prawu i oddanie każdego członka rodziny Matce Bożej. Głowa rodziny (osoba prowadząca) odczytuje „Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej”. Czyni to w następujących słowach:

Maryjo, Królowo Polski

Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Teraz oddajmy naszą Rodzinę w opiekę Maryi. Najpierw jednak pojednajmy się między sobą i złóżmy Matce Bożej przyrzeczenia. Niech każdy przebaczy z serca swoim bliźnim, niech prosi ich o przebaczenie, oraz zobowiąże się do wyrównania krzywd i niesprawiedliwości. Błagajmy miłosiernego Boga Ojca słowami modlitwy Spowiedzi powszechnej:

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”.

Ufni Matko w Twoją moc i opiekę, chcemy być pociechą Kościoła w naszej Ojczyźnie, wytrwale podejmować wysiłki na rzecz poprawy religijnego i moralnego życia w naszych rodzinach. Chcemy podjąć zmaganie z naszymi wadami i słabościami, które prowadzą do grzechu i niszczą nasze życie. Chcemy walczyć z lenistwem, lekkomyślnością, nieczystością, pijaństwem, lekceważeniem sakramentu małżeństwa i brakiem odpowiedzialności za rodzinę. Dlatego teraz stojąc przed Tobą, nasza Matko i Królowo, w duchu wierności dla ewangelicznego prawa, na nowo przyrzekamy:

Przyrzekamy wszczepiać w serca i umysły dzieci i młodzieży ducha Chrystusowej Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

Przyrzekamy umacniać w naszych rodzinach królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wprowadzać sprawiedliwość, zgodę, przebaczenie, bronić czci Imienia Bożego, żyć zgodnie z ideałem życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

Przyrzekamy strzec szlachetnych obyczajów w naszym życiu rodzinnym i z godnością obchodzić uroczystości religijne.

Przyrzekamy jako chrześcijanie i katolicy, zawsze brać czynny udział we Mszy Świętej we wszystkie niedziele i święta nakazane. Chcemy również być wierni w modlitwie porannej i wieczornej i często gromadzić się na modlitwie wspólnej.

Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa, bronić godności kobiety i jej powołania do macierzyństwa, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka, dbać o wychowanie dzieci i młodzieży w prawdziwych i czystych obyczajach.

Przyrzekamy strzec u siebie i bliźnich daru łaski Bożej, jako prawdziwego źródła duchowego życia. Pragniemy, aby każdy z nas unikał wszelkiego grzechu ciężkiego, a w chwili śmierci szukał wsparcia w Sakramentach Bożego Miłosierdzia.

Chcemy z Twoją pomocą Maryjo, wprowadzać w życie oraz wypełnić te nasze postanowienia. Wyrażamy nasze odnowione dziś postanowienia słowami „Apelu Jasnogórskiego”:

Matko Boża Pięknej Miłości, Matko Kościoła i Królowo Polski! Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą rodzinę (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostawać Twoją własnością; przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.

Strzeż odtąd, prosimy Ciebie Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z Sakramentu Małżeństwa. Zachowaj dzieci od wszelkich nieszczęść, spraw niech wzrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny naszej. Okaż się im Matką w chwilach próby

i doświadczeń. Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.

Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie - za Kościół święty w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie polskie rodziny należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna. Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy jest znieważany i wyrzucany, gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.

Panno można! Uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Panu Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci swobodę posługiwania się nami do zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza rodzina, nasza parafia, diecezja i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

 

Litania do Matki Bożej Pięknej Miłości

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami.

Matko Pięknej Miłości, módl się za nami.

Matko miłości pochodzącej z Trójcy Świętej, módl się za nami.

Matko miłości posłusznej Bogu w Nazarecie i przez całe życie, módl się za nami.

Matko miłości współbolejącej na Golgocie, módl się za nami.

Matko miłości modlitewno-apostolskiej w Wieczerniku, módl się za nami.

Matko miłości zapatrzonej w Boga, módl się za nami.

Matko miłości życzliwej wszystkim ludziom, módl się za nami.

Matko miłości przeobrażającej nas w Jezusa Ukrzyżowanego, módl się za nami.

Matko miłości uszczęśliwiającej nas w wieczności, módl się za nami.

W wypełnianiu natchnień Bożych, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

W zbawczym wykorzystywaniu każdego spotkanego krzyża, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

W unikaniu nadzwyczajności w życiu modlitwy i cierpienia, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

W codziennym rozpamiętywaniu Męki Pańskiej i Twoich Boleści, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

W dostrzeganiu cierpień innych ludzi, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

Abyś nas zawsze otaczała Twoim miłującym Sercem, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

Abyś nas uczyniła jedną kochającą się Rodziną, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

Abyś nas, uświęconych krzyżem, doprowadziła do chwały nieba, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę Pięknej Miłości, spraw, prosimy, abyśmy za Jej pomocą kochali Ciebie na ziemi we wszystkim i ponad wszystko oraz cieszyli się uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich Świętych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

śpiew lub recytacja

HYMN DO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

(Hymn z okazji peregrynacji obrazu M B Częstochowskiej w diecezji bydgoskiej 2018 r., muz. I sł.: Janusz Sierszulski)

1.Matko Boska Częstochowska, Przenajświętsza Pani,

Ty prowadzisz wciąż do siebie różnymi drogami.

Dzisiaj Matko Jesteś z nami na bydgoskiej ziemi, w Przenajświętszym wizerunku pośród dzieci swoich.

Ref. Matko prowadź nas poprzez życia czas, Matko wstawiaj się za nami Jasnogórska Pani.

2. Witamy Cię o Madonno, Królowo Rodziny.

Nawiedź nasze serca, domy, te Ci przynosimy.

Matko nasza, Częstochowska błagamy pokornie, przytul nas do serca Twego, łaską obdarz hojnie.

Ref. Matko prowadź nas poprzez życia czas, Matko wstawiaj się za nami Jasnogórska Pani.

3. O Matko Pięknej Miłości, Pani z różą w dłoni, prowadź błaga lud bydgoski, Twoja miłość niech nas chroni!

Matką Tyś Kościoła, Pani, co z Jasnogórskiej ikony, od wieków nam zsyłasz łaski i od nieszczęść bronisz.

(CODA) Pozwól iść wraz z Tobą Matko, przed tron Syna Twego, aby nasze życie tutaj wiodło do wiecznego.

MODLITWY DNIA NASTĘPNEGO

PROPOZYCJE:

Rano

- codzienny pacierz

- śpiew Godzinek do M B

- czytanie Pisma Świętego (najlepiej Nowy Testament);

W południe

- „Anioł Pański” o 12.00

- modlitwy w różnych intencjach;

- kolejna część Różańca,

Wolne chwile należy spędzać na osobistym przebywaniu przed Obrazem Matki Bożej. Pomocą mogą posłużyć różne domowe modlitewniki, śpiewniki kościelne, książeczki do nabożeństwa.

Po południu

- „Koronka do Miłosierdzia Bożego” o 15.00

- całą rodziną śpiewamy pieśni religijne, uwzględniając okres liturgiczny, np., Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, maj, czerwiec… (okres zwykły)

- wpis do „Kroniki Nawiedzenia Parafialnego Obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w Rodzinach”: data, nazwiska i imiona członków rodziny,

dziękczynienie za otrzymane łaski,

adres, intencja do modlitwy w różnych potrzebach, - udział we Mszy św. i nowennie w środę po nawiedzeniu.

POŻEGNANIE OBRAZU

- Śpiew (lub odmówić) Litanii Loretańskiej,

-„Akt ofiarowania rodziny i siebie Matce Bożej”. Ojciec lub matka czynią to w następujących słowach:

Już nadszedł czas pożegnania Ciebie Maryjo w Bydgoskim Obrazie, Matko Jezusa i nasza Matko. Tak dobrze nam było przy Tobie. Tak dużo mieliśmy Ci do powiedzenia w modlitwie i tak wiele do uproszenia. Ufamy, że nas wysłuchałaś i będziemy ubogaceni w dobrym.

Za to, jako wyraz naszej wdzięcznej czci ku Tobie, będziemy odtąd jeszcze gorliwszymi Twoimi czcicielami i jeszcze lepszymi Twoimi dziećmi. Mocą naszą będzie częstszy Sakrament Spowiedzi Świętej, Komunii Świętej i Twój Różaniec. Żegnając Ciebie, pragniemy jak najmocniej do Ciebie się przytulić, tak jak dziecko do matki i powiedzieć Ci za Św. Janem Pawłem II papieżem: „Cały Twój”. A więc weź nas i uważaj odtąd za wyłączną własność Twoją, abyśmy już na zawsze byli Twoimi, by wszystko nasze było Twoim, i by całe nasze życie już bez reszty należało do Ciebie.

I cóż jeszcze, żegnając, powiemy Ci Matko, jak nie to, że bardzo Cię kochamy i że kochać Cię nigdy nie przestaniemy. Dlatego chcemy całą postawą życia świadczyć o Chrystusie, Twoim Synu.

A Ty pochyl się ku nam, ku naszej rodzinie, parafii, diecezji i bądź nam nadal Matką. Błogosław też nam na dalsze życie wiernej służby Tobie

i wytrwałej miłości.

O Maryjo żegnam Cię,

O Maryjo kocham Cię,

O Maryjo pobłogosław

Wszystkie dzieci swe. (3 razy)

Następuje obrzęd przekazania Obrazu, jak podano wyżej.

 

Pielgrzymka Warmia - Mazury – 3 dni

Spotkanie przed pielgrzymką w poniedziałek 12 sierpnia o godz. 19.00, po mszy świętej

wieczornej. Proszę o pozostałe wpłaty: 605 - 180( niektórzy wpłacili 200,-) tzn. 425,-(405,-).

Proszę o pesele, adres, bądź data urodzenia.

Pielgrzymka organizowana przy współpracy Parafii p.w. św. Rocha w Złotowie i Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Świętej

z Biurem Pielgrzymkowym Vervinci Travel w Bydgoszczy

DZIEŃ 1 MALBORK – FROMBORK – BRANIEWO

Zbiórka przed Parafią i wyjazd w godz. rannych. Przejazd do Malborka na zwiedzanie                              z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego - jednego z największych zachowanych zespołów architektury gotyckiej na świecie, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego a miasto stolicą państwa zakonnego. Przejazd do Fromborka – miasta związanego   z Mikołajem Kopernikiem. Zwiedzimy Wzgórze Katedralne z przepięknym kompleksem średniowiecznej zabudowy. Pałace biskupie, mury obronne, wieże i baszty oraz gotycka katedra ze wspaniałymi organami zaliczane są do najwyższej klasy światowych zabytków. Po zwiedzaniu czas wolny nad Zalewem Wiślanym. Przejazd do Braniewa zwiedzanie miasta - Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny z relikwiami błogosławionej Reginy Protmann, założycielki zgromadzenia Sióstr Katarzynek, pozostałości murów obronnych, fragmenty baszt, wieże. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 2 KROSNO – GŁOTOWO - WILCZY SZANIEC – PARK MINIATUR

Śniadanie i przejazd do Krosna k. Ornety, zwiedzanie jednego z najstarszych warmińskich miejsc kultu, którego początki sięgają XV wieku – Sanktuarium Nawiedzenia NMP i św. Józefa. Następnie przejazd do Głotowa, zwanego Warmińską Jerozolimą, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Najświętszego Sakramentu oraz Kalwarię Warmińską. Przejazd do Gierłoży na poznanie tajemnic jednego z najsłynniejszych obiektów II Wojny Światowej – kętrzyńskiej kwatery Hitlera nazwanej "Wilczym szańcem" - "Die Wolfschanze". Przez teren szańca przejdziemy oznakowaną trasą oglądając bunkry   i schrony. Na koniec zobaczymy Park Miniatur w Gierłoży, gdzie na przestrzeni 30.000 m kw. można zobaczyć drobiazgowo odtworzone w skali 1:25 miniatury m.in. pałacu z Drogoszy i Sztynortu, śluzy na Kanale Mazurskim, zamków z Reszla, Lidzbarka Warmińskiego i Nidzicy, Twierdzy Boyen, bazyliki ze Świętej Lipki, olsztyńskiej Wysokiej Bramy, Wieży Bismarcka z Mrągowa, jak również wiaduktu kolejowego ze Stańczyków, chaty mazurskiej czy wiatraka z Bęsi. Przejazd na obiadokolację i nocleg    do hotelu.

DZIEŃ 3 MIKOŁAJKI – REJS PO ŚNIARDWACH – STOCZEK KLASZTORNY – LIDZBARK WARMIŃSKI

Po śniadaniu odwiedzimy żeglarską stolicę Polski, czyli Mikołajki, skąd popłyniemy w piękny rejs    po „Mazurskim Morzu”, czyli największym polskim jeziorze Śniardwy. Następnym miejscem, które odwiedzimy będzie Sanktuarium w Stoczku Warmińskim – miejsce, w którym wieziony był Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński. Pomodlimy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Pokoju i zwiedzimy muzeum znajdujące się w pomieszczeniach, w których był przetrzymywany Sługa Boży. Na koniec przejazd do Lidzbarka Warmińskiego na zwiedzanie zamku, historycznej rezydencji Biskupów Warmińskich, pochodzącego z XIV.w. Zamek w Lidzbarku należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Po zwiedzaniu obiad pożegnalny i wyjazd powrotny do Świętej. Przyjazd na miejce zbiorki ok. północy, zakończenie pielgrzymki.

Termin:        13.09 – 15.09.2019

             

Cena pielgrzymki dla grupy:

40 - 45 os.

46 - 50 os.

51 i więcej os.

650 zł

630 zł

605 zł


Cena zawiera:

ü  Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem

ü  Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach *** pok. 2,3 osobowe z łazienkami

ü  Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad

ü  Opiekę i informację turystyczną pilota

ü  Ubezpieczenie - NNW do 5000 zł

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audio-guide, opłaty klimatycznej, rejsu statkiem po jeziorze Śniardwy itp. (na ten cel należy posiadać ok. 160 zł ); napojów do obiadów i obiadokolacji, ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 5 dni od wpłaty zaliczki.


 

   
© www.wies-swieta.net