Ogłoszenia parafialne na tydzień od

Uroczystości Trójcy Przenajświętszej –

16 czerwca 2019 roku

 1. Dzisiaj, w Niedzielę Trójcy Świętej, dzieci klas trzecich, na mszy świętej o godz. 11.00, po raz pierwszy przystąpią do komunii świętej. Wczoraj o godz. 11.00 dzieci przystąpiły do pierwszej spowiedzi. Proszę korzystać z innych godzin mszy świętych, by rodziny dzieci komunijnych mogły zająć miejsca w kościele. Z uroczystością komunijną rozpoczniemy Biały Tydzień, podczas którego wraz z dziećmi i ich bliskimi, na mszy świętej o godz. 18.00, będziemy dziękować za dar sakramentu Pokuty i Pojednania i Eucharystii.
 2. We czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Po mszy świętej procesja eucharystyczna. Stacje przy posesjach, tak jak co roku. Prosimy o pomoc OSP Święta. Warte podkreślenia, że procesja jest dla wszystkich parafian. Jeśli ktoś był na mszy świętej w Nowej Świętej, dobrze byłoby włączyć się dodatkowo w procesję, która wyruszy z kościoła parafialnego. Od Bożego Ciała rozpoczniemy Oktawę Bożego Ciała, i procesje eucharystyczne wokół kościoła parafialnego. Ponieważ zapowiadane są na ten dzień upały – procesja eucharystyczna ulicami Świętej odbędzie się po mszy świętej o godz. 8.00. Msza święta w Nowej Świętej będzie również o godz. 8.00, by osoby, które planują udział w procesji, mogły z niej skorzystać. Mszę świętą w Nowej Świętej odprawi ks. Grzegorz z parafii św. Rocha w Złotowie. Bez zmian msza święta o godz. 11.00.
 3. We wtorek, próba dzieci klas czwartych przed uroczystością rocznicy pierwszej komunii świętej – godz. 19.15. Również we wtorek msza święta na zakończenie roku szkolnego – godz. 8.30. Dzieciom, młodzieży i nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy udanego wakacyjnego wypoczynku.
 4. Za tydzień o godz. 11.00 uroczystość Pierwszej rocznicy komunii świętej.
 5. Do odebrania jest kolejny Przewodnik Katolicki.
 6. Jeszcze w czerwcu, skarbnicy parafialni przejdą z pierwszą zbiórką do wkładu własnego projektu termo modernizacyjnego kościoła parafialnego. Zbiórki b będą prowadzone co miesiąc do momentu zrealizowania projektu. ( do końca 2022 roku). Proszę o wyrozumiałość i wytrwałość. Ofiary są dobrowolne. Szczegóły prac termo modernizacyjnych na stronie www parafii. Podobne zbiórki będą prowadzone w Nowej Świętej do tego samego projektu przy kaplicy św. Józefa.
 7. Za porządki w kościele parafialnym, dekoracje, porządki na terenie parafialnym dziękujemy Rodzinom dzieci komunijnych. Szczególne słowa podziękowania kierujemy w kierunku p. Grażyny, która przygotowywała dzieci do pierwszej komunii świętej – również za dekoracje kwiatów.
 8. Od soboty – 22 czerwca, posługę w naszej parafii podejmie ks. Tadeusz Czyż, który pełnił dotychczas posługę wikariusza w parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy. Proszę o szczególną życzliwość dla nowego pasterza naszej parafii – takiej zawsze doznawałem przez te osiem lat mojej posługo pośród Was. Dziękuję za te wszystkie lata pracy kapłańskiej z Wami. Byłem jednym z Was – nie pierwszym, bynajmniej tak się starałem, by to była służba kapłańska pośród Ludu Kapłańskiego. Dziękuję za każde dobro, modlitwę, wsparcie, współpracę, okazaną życzliwość. Bóg zapłać. Ponieważ we środę planuję przewiezienie rzeczy do parafii w Kcynii, proszę panów naszej parafii na godz. 19.00, by pomogli przenieść rzeczy do busa i byśmy wspólnie je rozładowali w Kcynii. Proszę wcześniej dać znać, kto z panów chciałby pomóc. Jednocześnie proszę o modlitwę. Praca proboszcza w parafii św. Michała Archanioła w Kcynii, będzie potrzebowała wsparcia modlitewnego dla mnie i wszystkich, którzy będą się tam właśnie trudzić na Niwie Pana. Szczęść Boże

Termomodernizacja w parafii św. Jana Chrzciciela w Świętej.

W związku z realizacją projektu partnerskiego Diecezji Bydgoskiej w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nawiązując do naszych ostatnich spotkań i analizy obiektów, które mają być objęte pracami termomodernizacyjnymi, poniżej przedstawiam informacje o formule partnerstwa oraz o kosztach niezbędnych do poniesienia na pierwszym etapie (wynagrodzenie za opracowanie wniosku i koordynację projektu przez firmę DC CENTRUM)

Najważniejsze elementy współpracy:

 • Wnioskodawcą w projekcie będzie Diecezja Bydgoska - to właśnie Diecezja oficjalnie złoży wniosek o dofinansowanie, przedkładać będzie dokumenty do NFOŚiGW, podpisywać umowę o dofinansowanie czy otrzymywać dofinansowanie.
 • Udział pojedynczych Parafii w projekcie regulować będzie umowa partnerstwa - zostanie ona podpisana pomiędzy wszystkimi Parafiami biorącymi udział w projekcie a Diecezją Bydgoską. Umowa partnerska będzie regulowała prawa i obowiązki poszczególnych stron partnerstwa. Umowa wskaże miedzy innymi na użyczenie obiektów planowanych do termomodernizacji przez poszczególne Parafie na rzecz Diecezji Bydgoskiej (w związku z faktem, że Diecezja Bydgoska stanowić będzie wnioskodawcę w projekcie musi posiadać prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, które zostaną poddane pracom w ramach projektu). Umowa użyczenia poszczególnych budynków na rzecz Diecezji będzie obejmować wyłącznie cele związane z realizacją projektu termomodernizacyjnego.
 • W związku ze statusem Wnioskodawcy Diecezja Bydgoska będzie upoważniona do ponoszenia wszystkich wydatków w projekcie tj. wydatków dotyczących prac termomodernizacyjnych w poszczególnych obiektach Parafii biorących udział w projekcie partnerskim. W praktyce oznacza to, że wszystkie faktury za zrealizowane prace, wykonane zarówno przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jak i po przyznaniu dofinansowania, będą wystawiane na Diecezję. Poszczególne Parafie będą natomiast przelewać środki na zapłatę faktur (tutaj istnieją dwie możliwości - czekamy na potwierdzenie z NFOŚiGW czy dopuszczalne będzie przelanie kwot w wysokości wkładu własnego Parafii związanego z pracami na terenie ich obiektów czy konieczne będzie przelanie 100% i dalsze uzyskanie refundacji) na dedykowane konto bankowe Diecezji Bydgoskiej. Ze wskazanego rachunku bankowego Diecezja będzie kolejno przelewać środki wykonawcy robót budowlanych.
 • Wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych, które będą objęte wnioskiem o dofinansowanie musi nastąpić w drodze oficjalnego przetargu. Nie jest możliwe podpisanie umowy / zlecenie wykonania prac dowolnemu wykonawcy bez wcześniejszego przeprowadzenia oficjalnego postępowania wyboru wykonawcy. W ramach naszych usług (firmy DC CENTRUM) leży pomoc w przeprowadzeniu postępowania zgodnie z wymogami NFOŚiGW.  W ramach projektu partnerskiego Diecezji Bydgoskiej planowany jest wybór jednego głównego wykonawcy robót termomodernizacyjnych dla wszystkich Parafii. Główny wykonawca z pewnością angażować będzie licznych, lokalnych podwykonawców prowadzących działalność w bliskiej okolicy poddawanych pracom budynków. W wybranych przypadkach możliwe będzie ogłoszenie osobnych postępowań wyboru wykonawcy dla pojedynczych Parafii (poza tymi, które będą realizować prace z udziałem generalnego wykonawcy).

Wskazany model realizacji projektu z Diecezją stanowiącą Wnioskodawcę i podmiot ponoszący wydatki wynika z preferencji NFOŚiGW. Tego typu model został już zastosowany w realizowanym obecnie projekcie drewnianych zabytków Diecezji Bydgoskiej (działanie 8.1 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Pozytywne doświadczenia wynikające z jego zastosowania stały się podstawą decyzji o wdrożeniu podobnej formuły w projekcie dotyczącym termomodernizacji.

Poniżej przedstawiam koszty związane z pracami przygotowawczymi niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie. Aktualnie zamieszczam wyłącznie sumy związane z pracą firmy DC CENTRUM. Koszt przeprowadzenia audytu zostanie określony indywidualnie przez Audytora, nie mniej zostanie on przesłany również przeze mnie w najbliższym czasie. Patrząc na przykład innych projektów zazwyczaj nie przekracza on 5 000 zł netto. 

Wynagrodzenie DC CENTRUM za przygotowanie wniosku i koordynację projektu partnerskiego:

- wynagrodzenie bazowe (1 obiekt): 4 000,00 zł netto,

Łącznie netto: 4 000,00 zł

Łącznie brutto: 4 920,00 zł

W przypadku dołączenia kolejnych obiektów do zakresu prac termomodernizacyjnych jest to koszt 1000 zł netto za każdy obiekt. 

Po wykonaniu audytu energetycznego możliwe, że kolejnym elementem będzie wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego bądź zgłoszenia budowlanego.

Co bardzo istotne, proszę pamiętać, że koszty, o których wspominam wyżej mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych, co oznacza ich dalszą refundacje. 

Po analizie przedstawionych informacji, proszę o informacje zwrotną z decyzją Księdza o przystąpieniu do dalszych etapów prac bądź o rezygnacji z projektu. O decyzję w formie e-maila proszę do środy 15.05.2019.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam,

Julia Dębicka

Analityk biznesowy


DC CENTRUM Sp. z o.o.
Biuro Wsparcia Zarządzania

ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań

 

Szczęść Boże, 

 
w odniesieniu do projektu Diecezji Bydgoskiej związanego z termomodernizacją budynków przesyłam wstępnie oszacowane koszty netto inwestycji (stricte prac przy obiektach).
KOŚCIÓŁ - ok. 450 000 zł
(w kwestii kaplicy oraz plebanii trwa jeszcze weryfikacja).
 
Co więcej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził, że będzie udzielał zaliczek lub płacił za określone prace bezpośrednio Wykonawcy, co oznacza, ze parafia musi ponieść wyłącznie koszt wkładu własnego.
Proszę o informację zwrotną, które budynki obejmujemy projektem. 
 

 

Pozdrawiam,
 
Julia Dębicka
 
Analityk biznesowy
 

DC CENTRUM Sp. z o.o.
Biuro Wsparcia Zarządzania

ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań

Nawiedzenie Obrazu

 

Matki Bożej Pięknej Miłości

 

w rodzinach, w parafii

 

Św. Jana Chrzciciela Męczennika

 

W Świętej

 

MODLITEWNIK

 

LITURGII

 

NAWIEDZENIA

 

 

Aby nawiedzenie obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości dokonało się godnie

i owocnie, zachęcamy do wypełnienia poniższych wskazań:

1.Zanim przejmiemy obraz, powinniśmy przystąpić do Spowiedzi świętej

i wziąć udział we Mszy świętej przyjmując Komunię świętą w intencji rodziny.

2. Jeżeli czujemy do kogoś niechęć, żal, jeśli na kogoś się gniewamy, nie rozmawiamy z kimś - idźmy najpierw pojednać się z tą osobą, aby z czystym sercem przyjąć Matkę Bożą w naszej Rodzinie.

3. Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości przyjmują wszystkie rodziny katolickie naszej parafii, jej sympatycy, a także osoby samotne.

4. Obraz odbiera kolejna rodzina w niedzielę na mszy świętej o godz. 11.00 – 9.30 – 13.00 w kościele parafialnym – w Nowej Świętej – Wąsoszu. Obraz przynosi do kościoła, kaplicy, świetlicy rodzina, która miała obraz z piątku na sobotę - przed mszą świętą niedzielną i kładzie go na stoliczku przed ołtarzem.

   W tygodniu, od poniedziałku do piątku rodzina przekazuje Obraz kolejnej Rodzinie w godzinach wieczornych, pomiędzy godziną 19.00 a 20.00.

5. Obraz przyjmujemy przez przeżegnanie się i ucałowanie ramy obrazu.

6. Razem z obrazem rodzina przejmuje:

- Parafialną Kronikę Nawiedzenia z aktualnymi wpisami.

- Modlitewnik Liturgii Nawiedzenia.

- Różaniec.

7. Można przygotować ołtarzyk domowy, na którym należy umieścić obraz, świece, Pismo Święte.

8. Po ustawieniu obrazu na przygotowanym wcześniej domowym ołtarzu wszyscy obecni śpiewają trzykrotnie: „O Maryjo witam Cię...”.

9. Głowa rodziny odczytuje: „Modlitwa na powitanie obrazu”.

10. Śpiew lub recytacja drugiej pieśni maryjnej: „Pieśń do Matki Bożej Pięknej Miłości...”.

11. Korzystamy z dostępnych modlitewników, śpiewników i książeczek do nabożeństwa.

12. Starajmy się, aby w czasie, kiedy obraz Matki Bożej będzie gościł

w naszym domu, aby był wypełniony modlitwą - zaprośmy do niej krewnych, znajomych, sąsiadów.

13. Trwajmy w modlitewnym skupieniu, rozważajmy teksty z Pisma Świętego.

14. Módlmy się o potrzebne łaski dla świata i dla siebie, w intencji naszej wspólnoty parafialnej, za bliskich; za zmarłych z naszych rodzin, za miejscowych duszpasterzy i o nowe powołania.

15. Pamiętajmy o Ojcu Świętym i o kapłanach z naszej diecezji.

16. Módlmy się za Ojczyznę, o pokój na świecie, o uproszenie potrzebnych łask,

a przede wszystkim o wieczne zbawienie.

17. Zrezygnujmy z oglądania telewizji i głośnego słuchania muzyki w czasie, gdy nasz dom jest nawiedzany przez Matkę Bożą.

18. Pomocą w przeżyciu tego dnia może być włączenie się w modlitwy prowadzone przez Radio Maryja.

19. Starajmy się wsłuchiwać w Boże natchnienie poprzez osiągnięcie wewnętrznego wyciszenia.

20. Jeżeli ktoś z domowników jest obłożnie chory, zaprośmy do niego kapłana, który udzieli sakramentu pokuty i Eucharystii.

21. W tym wyjątkowym czasie w domu powinien panować nastrój święta. Bądźmy wdzięczni za ten obraz Matki Bożej Pięknej Miłości.

22. Raz w tygodniu ( we środę) rodziny, które gościły u siebie Matkę Bożą w Obrazie Nawiedzenia, gromadzą się na Mszy św. dziękczynnej.

23. W tygodniu w kościele w czasie Mszy św. kapłan modli się w intencji rodziny goszczącej Maryję w Obrazie Nawiedzenia.

                                                                                                      z darem modlitwy i Bożym błogosławieństwem

Matka Boża Pięknej Miłości - Patronka Miasta i Diecezji Bydgoskiej

Sześć wieków od Chrztu Polski od roku 1466 - prastara bydgoska Fara słynie czcią Matki Najświętszej. Chociaż kroniki, które Prymas Tysiąclecia polecił skrzętnie przebadać - zapisały nam niewiele z dziejów wspaniałego, tak przez Bydgoszczan umiłowanego Obrazu, to jednak już z akt wizytacyjnych biskupów kujawsko-pomorskich wiemy, ze Obraz ten był wiernie czczony, poprzez wszystkie koleje losów, przez jakie przechodziło starożytne miasto Bydgoszcz. Te przebadane dzieje kultu Maryjnego w Bydgoszczy pozwoliły temuż Prymasowi, który „wszystko postawił na Maryję” uzyskać upoważnienie Stolicy Apostolskiej - by przyozdobić skronie Matki Boskiej Bydgoskiej, Matki Bożej

z Różą, nazwaną przez Niego Matką Pięknej Miłości, - złotą koroną.

Tej koronacji dokonał 29 maja w Milenijnym Roku Chrześcijaństwa w Polsce tak uzasadniając ten tytuł: "Spod Serca wybranej Matki, Miłość Ojcowa ludzkimi drogami przychodzi na świat. Przez Maryję, za sprawą Ducha Miłości, Ojciec dał światu umiłowanego Swojego Syna. „Bóg umiłował świat”. Maryja Rodzicielka staje się Matką pięknej, najpiękniejszej Miłości Ojciec swoją Miłość, Syna, umieścił pod Sercem Maryi, a Ona tego Syna umiłowania Ojcowego, dała nam, jako znak wielkiej miłości Ojca ku nam wszystkim. Matka Pięknej Miłości to znaczy miłości aż takiej, jaką ma Ojciec ku Synowi i jaką Syn od Ojca wszystkim dzieciom Bożym”.

Mówiąc o trudnych dziejach Bydgoszczy tak widział promieniowanie Matki Bożej Pięknej Miłości: „Jak dobrze się stało, że w tej świątyni została ukoronowaną Miłość, aby władać w tym mieście, abyście przychodzili tutaj odmieniać, uszlachetniać swoje serca w nieustannym przezwyciężaniu samych siebie, na dobro Boga i na dobro waszego otoczenia, waszych bliźnich: dzieci, mężów, żon, sąsiadów, zależnych w pracy i tych, którym, w pracy podlegacie; aby wszędzie zwyciężała miłość”.

Słowa tego sługi Maryi, jakim był zmarły Kardynał Prymas, mają dla Polaków wysoką cenę. Mogliśmy się przekonać, jak cenił je Papież - Polak, który niemal w każdej ze swoich homilii w czasie II Pielgrzymki do Ojczyzny cytował słowa Kardynała Wyszyńskiego. Dlatego niech ostatnie słowa wygłoszonego w ów dzień koronacji kazania brzmią dla Bydgoszczy jako Testament: „A my, wyrażamy nadzieję, że miasto Bydgoszcz tutaj stworzy Serce serc dla miasta

i tutaj będzie się dzielić sercem, krzepić serca i stąd będzie wynosić większą jeszcze miłość”. Jest to testament tak bardzo aktualny na nasze „polskie teraz”.

Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości został drugi raz ukoronowany przez papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Bydgoszczy 7 czerwca 1999 r.

O trwałe owoce Peregrynacji

Maryjo, Ty po zwiastowaniu w Nazarecie,

z Jezusem w swym łonie, nawiedziłaś Elżbietę

niosąc jej pomoc jakiej potrzebowała.

Ty także, w obrazie bydgoskim Pięknej Miłości,

przyszłaś do nas, niosąc Jezusa.

W ten sposób przyniosłaś Kogoś,

kto wszystko może uczynić,

o co Ty Go poprosisz.

Ty także, w czasie nawiedzenia naszej rodziny,

podobnie jak w Kanie Galilejskiej,

mówisz do nas:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”.

i na nowo słyszymy słowa Jezusa, jakie wypowiedział na Krzyżu:

„Niewiasto oto syn Twój. Synu, oto Matka Twoja”.

Wyproś u Syna,

aby łaska Twoich nawiedzin,

przynosiła owoce miłości, pokoju, jedności

w naszych rodzinach i w każdym z nas.

Niech pod Twoim spojrzeniem i opieką

dzieci wzrastają w miłości i mądrości.

Wypraszaj potrzebne łaski chorym i cierpiącym.

Bezdomnym otwieraj ludzkie serca i dach nad głową.

Bezrobotnym daj zatroskanych o ich godność pracodawców,

wolnych od chęci zysku za wszelką cenę.

Nam wszystkim, wyproś łaskę dobrej pamięci

o Jezusie Chrystusie,

który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Amen.

(3x)

Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

LITURGIA PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA OBRAZU

O umówionej godzinie wszyscy domownicy( jeśli to możliwe) udają się na wieczorem do następnej Rodziny, aby w sposób uroczysty przekazać Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości. Przekazując Obraz przedstawiciel rodziny mówi:

Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości. Obraz ten, tak nam drogi, jest znakiem Jej obecności, działania i czci. Przyjmijcie Matkę Bożą w tym Wizerunku w takim duchu radości wiary jak Święta Elżbieta i z taką potrzebą serca, jak nowożeńcy w Kanie Galilejskiej.

Poprzednia rodzina / Nasza rodzina, przeżyła błogosławione chwile spotkania z Maryją. Ona przypomniała im/nam Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zapisaną w Piśmie Świętym. Tak niech będzie również i w waszym domu. Serdecznie wam tego życzę/życzymy.

Niech Matka Boża, przyniesie wam - naszym sąsiadom - błogosławieństwo Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Cała rodzina przyjmująca Obraz odpowiada:

Bogu niech będą dzięki.

Osoby mające nieść Obraz podchodzą i przyjmują Go przez ucałowanie ramy Obrazu i uczynienie na swoim ciele znaku krzyża. Obraz niesiony jest do domu. Obraz ustawiamy w domu, na dostojnym, wcześniej przygotowanym miejscu. Następnie wszyscy domownicy trzykrotnie śpiewają:

O Maryjo witam Cię,

O Maryjo kocham Cię,

O Maryjo pobłogosław

Wszystkie dzieci swe.

Przedstawiciel rodziny odczytuje:

MODLITWA NA POWITANIE OBRAZU NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁÓŚCI

Matko Boża Pięknej Miłości! Radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w naszym rodzinnym domu. W tym oto Obrazie Nawiedzenia jesteś wśród nas, Matko Boża, Pani Nasza! Witamy Cię bardzo serdecznie. Przybywasz do naszej rodziny. Cieszymy się, że jesteś z nami. Pełni czci i wiary pozdrawiamy Cię Maryjo, nasza Matko, Królowo nieba i ziemi!

W progi naszego domu przybyłaś Najświętsza Maryjo Panno niosąc na swoich rękach Swego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana i Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pełni radości i uwielbienia całym domem modlimy się:

śpiew lub recytacja

Pieśń do Matki Boskiej Pięknej Miłości

1.Maryjo Matko nasza

Wstawienniczko Ty najmilsza,

Patrzysz tkliwie na Twe dzieci,

Szukające Twej opieki.

Ref. O Twą pomoc Cię błagamy - Matko Boska z różą w dłoni: Wspieraj nas, ach wspieraj nas, Tyś u Pana pełna łask - Wspieraj nas, ach wspieraj nas. Tyś u Pana pełna.

2. O Maryjo pełna wdzięku,

Boskie Dziecię na Twym ręku. Hołd oddajem Ci w pokorze, Serca nasze przyjmij w darze.

Ref.

Odczytanie fragmentu Pisma św.

Czytanie Ewangelii według św. Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Serdeczna Matko, Matko Pięknej Miłości, Opiekunko ludzi! Witamy Cię w naszym domu, który przez kilkanaście godzin będzie Twoim domem i małą świątynią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteś błogosławioną przez wszystkie pokolenia i narody. Jako rodzina chcemy się przytulić do Twojego matczynego Niepokalanego Serca i tam szukać nadziei, radości, ukojenia i nawrócenia.

„Pod Twoją obronę

uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona!

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi Swojemu nas polecaj,

Swojemu Synowi nas oddawaj.”

Bogurodzico Dziewico Maryjo! Ty wszystko rozumiesz i sercem swoim matczynym ogarniasz każdego z nas tu obecnych. Zobaczyć dobro w nas umiesz i jako Matka jesteś z nami w każdy czas. Spraw, aby miłość, pokój, szczerość, wierność, pobożność i życie z Bogiem były zawsze w naszym domu, na naszej ulicy, w naszej miejscowości i parafii oraz w całej naszej Ojczyźnie.

Najświętsza Panno Maryjo! Wstawiaj się za moją( naszą) rodziną u Boga Ojca w niebie, aby wszyscy jej członkowie dostąpili łaski uświęcenia, a wszyscy zmarli krewni doznali daru oczyszczenia z grzechów i wiecznego zbawienia w niebie. Dusze cierpiące w Czyśćcu niech rychło doznają Bożego Miłosierdzia i zamieszkają na wieczność w królestwie Twojego Syna, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz wieczny pokój i radość w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko, biegnę,

do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.

Wszyscy obecni śpiewają:

1.Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

NABOŻEŃSTWO RODZINNE

Zebrani wokół naszej Matki i Królowej, która na swoich rękach trzyma Swojego Syna Jezusa Chrystusa, rozważać będziemy Słowo Boże. Najświętsza Maryja Panna najpełniej przyjęła Boże plany. Ona najpiękniej rozważała w Sercu Swoim Słowa Boże i najlepiej je wypełniała. Otwórzmy więc nasze serca na wezwanie Boże.

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, Ty zawsze przemawiasz do swojego ludu i wzywasz nas do przekazania zbawczego orędzia Twojej miłości całemu światu, naucz nas, na wzór Twojej Służebnicy Maryi, słuchać Twoich Słów i z żywą wiarą je wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza:

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,39-45).

Wszyscy obecni śpiewają:

1.Zawitaj, Królowo Różańca świętego,

Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Zawitaj bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad pannami, święta nad świętymi,

Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi.

Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,

Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;

Raju rozkosznego, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo!

Raju rozkosznego, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo!

Odmawiamy jedną część Różańca.

APEL MARYJNY - JASNOGÓRSKI

O godzinie 21.00 przed Obrazem niech zgromadzi się cała rodzina, wszyscy domownicy.

Podczas Apelu winno nastąpić zawierzenie, czyli przyrzeczenie chrześcijańskiemu prawu i oddanie każdego członka rodziny Matce Bożej. Głowa rodziny (osoba prowadząca) odczytuje „Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej”. Czyni to w następujących słowach:

Maryjo, Królowo Polski

Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Teraz oddajmy naszą Rodzinę w opiekę Maryi. Najpierw jednak pojednajmy się między sobą i złóżmy Matce Bożej przyrzeczenia. Niech każdy przebaczy z serca swoim bliźnim, niech prosi ich o przebaczenie, oraz zobowiąże się do wyrównania krzywd i niesprawiedliwości. Błagajmy miłosiernego Boga Ojca słowami modlitwy Spowiedzi powszechnej:

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”.

Ufni Matko w Twoją moc i opiekę, chcemy być pociechą Kościoła w naszej Ojczyźnie, wytrwale podejmować wysiłki na rzecz poprawy religijnego i moralnego życia w naszych rodzinach. Chcemy podjąć zmaganie z naszymi wadami i słabościami, które prowadzą do grzechu i niszczą nasze życie. Chcemy walczyć z lenistwem, lekkomyślnością, nieczystością, pijaństwem, lekceważeniem sakramentu małżeństwa i brakiem odpowiedzialności za rodzinę. Dlatego teraz stojąc przed Tobą, nasza Matko i Królowo, w duchu wierności dla ewangelicznego prawa, na nowo przyrzekamy:

Przyrzekamy wszczepiać w serca i umysły dzieci i młodzieży ducha Chrystusowej Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

Przyrzekamy umacniać w naszych rodzinach królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wprowadzać sprawiedliwość, zgodę, przebaczenie, bronić czci Imienia Bożego, żyć zgodnie z ideałem życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

Przyrzekamy strzec szlachetnych obyczajów w naszym życiu rodzinnym i z godnością obchodzić uroczystości religijne.

Przyrzekamy jako chrześcijanie i katolicy, zawsze brać czynny udział we Mszy Świętej we wszystkie niedziele i święta nakazane. Chcemy również być wierni w modlitwie porannej i wieczornej i często gromadzić się na modlitwie wspólnej.

Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa, bronić godności kobiety i jej powołania do macierzyństwa, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka, dbać o wychowanie dzieci i młodzieży w prawdziwych i czystych obyczajach.

Przyrzekamy strzec u siebie i bliźnich daru łaski Bożej, jako prawdziwego źródła duchowego życia. Pragniemy, aby każdy z nas unikał wszelkiego grzechu ciężkiego, a w chwili śmierci szukał wsparcia w Sakramentach Bożego Miłosierdzia.

Chcemy z Twoją pomocą Maryjo, wprowadzać w życie oraz wypełnić te nasze postanowienia. Wyrażamy nasze odnowione dziś postanowienia słowami „Apelu Jasnogórskiego”:

Matko Boża Pięknej Miłości, Matko Kościoła i Królowo Polski! Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą rodzinę (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostawać Twoją własnością; przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.

Strzeż odtąd, prosimy Ciebie Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z Sakramentu Małżeństwa. Zachowaj dzieci od wszelkich nieszczęść, spraw niech wzrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny naszej. Okaż się im Matką w chwilach próby

i doświadczeń. Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.

Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie - za Kościół święty w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie polskie rodziny należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna. Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy jest znieważany i wyrzucany, gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.

Panno można! Uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Panu Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci swobodę posługiwania się nami do zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza rodzina, nasza parafia, diecezja i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

 

Litania do Matki Bożej Pięknej Miłości

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami.

Matko Pięknej Miłości, módl się za nami.

Matko miłości pochodzącej z Trójcy Świętej, módl się za nami.

Matko miłości posłusznej Bogu w Nazarecie i przez całe życie, módl się za nami.

Matko miłości współbolejącej na Golgocie, módl się za nami.

Matko miłości modlitewno-apostolskiej w Wieczerniku, módl się za nami.

Matko miłości zapatrzonej w Boga, módl się za nami.

Matko miłości życzliwej wszystkim ludziom, módl się za nami.

Matko miłości przeobrażającej nas w Jezusa Ukrzyżowanego, módl się za nami.

Matko miłości uszczęśliwiającej nas w wieczności, módl się za nami.

W wypełnianiu natchnień Bożych, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

W zbawczym wykorzystywaniu każdego spotkanego krzyża, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

W unikaniu nadzwyczajności w życiu modlitwy i cierpienia, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

W codziennym rozpamiętywaniu Męki Pańskiej i Twoich Boleści, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

W dostrzeganiu cierpień innych ludzi, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.

Abyś nas zawsze otaczała Twoim miłującym Sercem, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

Abyś nas uczyniła jedną kochającą się Rodziną, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

Abyś nas, uświęconych krzyżem, doprowadziła do chwały nieba, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę Pięknej Miłości, spraw, prosimy, abyśmy za Jej pomocą kochali Ciebie na ziemi we wszystkim i ponad wszystko oraz cieszyli się uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich Świętych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

śpiew lub recytacja

HYMN DO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

(Hymn z okazji peregrynacji obrazu M B Częstochowskiej w diecezji bydgoskiej 2018 r., muz. I sł.: Janusz Sierszulski)

1.Matko Boska Częstochowska, Przenajświętsza Pani,

Ty prowadzisz wciąż do siebie różnymi drogami.

Dzisiaj Matko Jesteś z nami na bydgoskiej ziemi, w Przenajświętszym wizerunku pośród dzieci swoich.

Ref. Matko prowadź nas poprzez życia czas, Matko wstawiaj się za nami Jasnogórska Pani.

2. Witamy Cię o Madonno, Królowo Rodziny.

Nawiedź nasze serca, domy, te Ci przynosimy.

Matko nasza, Częstochowska błagamy pokornie, przytul nas do serca Twego, łaską obdarz hojnie.

Ref. Matko prowadź nas poprzez życia czas, Matko wstawiaj się za nami Jasnogórska Pani.

3. O Matko Pięknej Miłości, Pani z różą w dłoni, prowadź błaga lud bydgoski, Twoja miłość niech nas chroni!

Matką Tyś Kościoła, Pani, co z Jasnogórskiej ikony, od wieków nam zsyłasz łaski i od nieszczęść bronisz.

(CODA) Pozwól iść wraz z Tobą Matko, przed tron Syna Twego, aby nasze życie tutaj wiodło do wiecznego.

MODLITWY DNIA NASTĘPNEGO

PROPOZYCJE:

Rano

- codzienny pacierz

- śpiew Godzinek do M B

- czytanie Pisma Świętego (najlepiej Nowy Testament);

W południe

- „Anioł Pański” o 12.00

- modlitwy w różnych intencjach;

- kolejna część Różańca,

Wolne chwile należy spędzać na osobistym przebywaniu przed Obrazem Matki Bożej. Pomocą mogą posłużyć różne domowe modlitewniki, śpiewniki kościelne, książeczki do nabożeństwa.

Po południu

- „Koronka do Miłosierdzia Bożego” o 15.00

- całą rodziną śpiewamy pieśni religijne, uwzględniając okres liturgiczny, np., Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, maj, czerwiec… (okres zwykły)

- wpis do „Kroniki Nawiedzenia Parafialnego Obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w Rodzinach”: data, nazwiska i imiona członków rodziny,

dziękczynienie za otrzymane łaski,

adres, intencja do modlitwy w różnych potrzebach, - udział we Mszy św. i nowennie w środę po nawiedzeniu.

POŻEGNANIE OBRAZU

- Śpiew (lub odmówić) Litanii Loretańskiej,

-„Akt ofiarowania rodziny i siebie Matce Bożej”. Ojciec lub matka czynią to w następujących słowach:

Już nadszedł czas pożegnania Ciebie Maryjo w Bydgoskim Obrazie, Matko Jezusa i nasza Matko. Tak dobrze nam było przy Tobie. Tak dużo mieliśmy Ci do powiedzenia w modlitwie i tak wiele do uproszenia. Ufamy, że nas wysłuchałaś i będziemy ubogaceni w dobrym.

Za to, jako wyraz naszej wdzięcznej czci ku Tobie, będziemy odtąd jeszcze gorliwszymi Twoimi czcicielami i jeszcze lepszymi Twoimi dziećmi. Mocą naszą będzie częstszy Sakrament Spowiedzi Świętej, Komunii Świętej i Twój Różaniec. Żegnając Ciebie, pragniemy jak najmocniej do Ciebie się przytulić, tak jak dziecko do matki i powiedzieć Ci za Św. Janem Pawłem II papieżem: „Cały Twój”. A więc weź nas i uważaj odtąd za wyłączną własność Twoją, abyśmy już na zawsze byli Twoimi, by wszystko nasze było Twoim, i by całe nasze życie już bez reszty należało do Ciebie.

I cóż jeszcze, żegnając, powiemy Ci Matko, jak nie to, że bardzo Cię kochamy i że kochać Cię nigdy nie przestaniemy. Dlatego chcemy całą postawą życia świadczyć o Chrystusie, Twoim Synu.

A Ty pochyl się ku nam, ku naszej rodzinie, parafii, diecezji i bądź nam nadal Matką. Błogosław też nam na dalsze życie wiernej służby Tobie

i wytrwałej miłości.

O Maryjo żegnam Cię,

O Maryjo kocham Cię,

O Maryjo pobłogosław

Wszystkie dzieci swe. (3 razy)

Następuje obrzęd przekazania Obrazu, jak podano wyżej.

Pielgrzymka do Włoch – 10 dni

DZIEŃ 1          TARVISIO

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru przed Parafią ok. godz. 03.00 całodzienny przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię na nocleg do Włoch w ok. Tarvisio/Udine (tego dnia ze względu na późny przyjazd bez obiadokolacji).

DZIEŃ 2          LORETO

Śniadanie, przejazd do LORETO i zwiedzanie położnej na wzgórzu Bazyliki Loretańskiej z Domkiem Świętej Rodziny, który został przeniesiony tutaj w XIII wieku z Nazaretu. Odwiedzimy również cmentarz polskich żołnierzy. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 - 5   RZYM - WATYKAN

Śniadanie, przejazd do Wiecznego Miasta - Rzymu i zwiedzanie  z przewodnikiem miejscowym. Podczas pobytu w Rzymie zobaczymy m.in. (zwiedzanie zabytków z zewnątrz): Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, Fontanna di Trevi. Nawiedzimy także rzymskie świątynie - Bazylikę Papieską św. Jana na Lateranie, Święte Schody, Bazylikę Matki Bożej Większej, Kościół Quo Vadis, Katakumby św. Kaliksta, a także Bazylikę św. Pawła za Murami. W Watykanie udamy się na Plac św. Piotra na Audiencję Generalną lub Modlitwę Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem (podczas obecności Ojca Świętego w Watykanie). Nawiedzimy Bazylikę św. Piotra z kaplicą św. Sebastiana, gdzie pomodlimy się przy grobie św. Jana Pawła II. Udamy się także z wizytą do Muzeów Watykańskich, które należą do najważniejszych i najbogatszych obiektów tego typu na całym świecie. Ukoronowaniem wędrówki po muzeach jest kontemplacja słynnej Kaplicy Sykstyńskiej z freskami Michała Anioła. Obiadokolacja, powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 6          MONTE CASSINO - SAN GIOVANNI ROTONDO

Śniadanie, po którym udamy się na MONTE CASSINO do Opactwa Benedyktynów, na które m.in. składa się Klasztor i Bazylika z grobem św. Benedykta. Na polskim cmentarzu wojskowym złożymy kwiaty i oddamy cześć poległym żołnierzom i ich dowódcy - Gen. Andersowi. Obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.

DZIEŃ 7          SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT ANGELO – ADRIATYK                           Śniadanie, po którym pobyt w SAN GIOVANNI ROTONDO, gdzie poznamy niezwykłe miejsca                             i sanktuarium św. Ojca Pio - stygmatyka i mistyka kościoła (m.in. grób Ojca Pio, kościół, muzeum, cela, krucyfiks, konfesjonał, Droga krzyżowa w parku, Szpital Ulgi w Cierpieniu). Za życia O.Pio dostawał tysiące listów z prośbami o modlitwę i wstawiennictwo, także od Karola Wojtyły, prośba dotyczyła chorej na raka przyjaciółki i została wysłuchana. Następnie przejazd do MONTE SANT ANGELO i nawiedzenie Sanktuarium    w grocie, gdzie ukazał się Święty Michał Archanioł. Przejazd do jednego z kurortów Riwiery Adriatyckiej, czas wolny i relaks na plaży, spacer promenadą. Powrót do na obiadokolację i nocleg do San Giovanni Rotondo.

DZIEŃ 8          ASYŻ

Śniadanie i przejazd do ASYŻU na zwiedzanie: Bazylika św. Franciszka, gdzie złożone jest ciało św. Franciszka, kościół św. Klary, dom św. Franciszka. Przejazd do bazyliki Matki Bożej Anielskiej, znajduje się tutaj Porcjunkula- kapliczka, miejsce gdzie w 1216 roku Franciszkowi objawił się Pan Jezus, który obiecał zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Przejazd na obiadokolację i nocleg w ok. Rovigo.

DZIEŃ 9          PADWA – WENECJA

Wczesne śniadanie i przejazd do PADWY, gdzie udamy się do Bazyliki św. Antoniego, z kaplicą polską               i sarkofagiem Świętego. Do grobu Św. Antoniego wierni przychodzą oddać cześć i modlitwę świętemu, zostawiając prośby o uzdrowienia i inne łaski. Przejazd na zwiedzanie WENECJI – poznamy wyjątkowe miasto położone na 118 wyspach, zobaczymy Bazylikę Św. Marka, Pałac Dożów, Wieżę Zegarową, Most Westchnień. Następnie spacer urokliwymi, tajemniczymi uliczkami po dzielnicy Rialto. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w ok. Udine – Tarvisio.

DZIEŃ 10        POWRÓT

Śniadanie i wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Austrię i Czechy, po przekroczeniu granicy obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki ok. północy lub po północy.

Termin:       10.07 – 19.07.2019

     Cena pielgrzymki dla grupy:

35 - 40 os.

41 - 46 os.

2790 zł

2650 zł

Zapewniamy:

ü  Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem

ü  Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3-osobowe

ü  Wyżywienie: 9 śniadań, 8 obiadokolacji, 1 obiad

ü  Opiekę i informację turystyczną pilota

ü  W cenie zawarto obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości              10 zł od każdego uczestnika.

ü  Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa „Kontynenty”.

Cena nie obejmuje:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audio-guide, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, opłat klimatycznych i miejskich, itp. (na ten cel należy posiadać ok. 130 €); napojów do obiadokolacji, ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 7 dni od wpłaty zaliczki.

Uwagi:

ü dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

ü na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 950 zł

ü program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc.

 

Organizowana przez Parafię p.w. św. Rocha w Złotowie, przy udziale parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Świętej.

Udział proszę zgłaszać do ks. proboszcza Jacka Salwy, z parafii św. Rocha oraz do ks. Zbigniewa Grzegorzewskiego z parafii w Świętej.

                    

Pielgrzymka Warmia - Mazury – 3 dni

Pielgrzymka organizowana przy współpracy Parafii p.w. św. Rocha w Złotowie i Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Świętej

z Biurem Pielgrzymkowym Vervinci Travel w Bydgoszczy

DZIEŃ 1 MALBORK – FROMBORK – BRANIEWO

Zbiórka przed Parafią i wyjazd w godz. rannych. Przejazd do Malborka na zwiedzanie                              z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego - jednego z największych zachowanych zespołów architektury gotyckiej na świecie, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego a miasto stolicą państwa zakonnego. Przejazd do Fromborka – miasta związanego   z Mikołajem Kopernikiem. Zwiedzimy Wzgórze Katedralne z przepięknym kompleksem średniowiecznej zabudowy. Pałace biskupie, mury obronne, wieże i baszty oraz gotycka katedra ze wspaniałymi organami zaliczane są do najwyższej klasy światowych zabytków. Po zwiedzaniu czas wolny nad Zalewem Wiślanym. Przejazd do Braniewa zwiedzanie miasta - Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny z relikwiami błogosławionej Reginy Protmann, założycielki zgromadzenia Sióstr Katarzynek, pozostałości murów obronnych, fragmenty baszt, wieże. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 2 KROSNO – GŁOTOWO - WILCZY SZANIEC – PARK MINIATUR

Śniadanie i przejazd do Krosna k. Ornety, zwiedzanie jednego z najstarszych warmińskich miejsc kultu, którego początki sięgają XV wieku – Sanktuarium Nawiedzenia NMP i św. Józefa. Następnie przejazd do Głotowa, zwanego Warmińską Jerozolimą, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Najświętszego Sakramentu oraz Kalwarię Warmińską. Przejazd do Gierłoży na poznanie tajemnic jednego z najsłynniejszych obiektów II Wojny Światowej – kętrzyńskiej kwatery Hitlera nazwanej "Wilczym szańcem" - "Die Wolfschanze". Przez teren szańca przejdziemy oznakowaną trasą oglądając bunkry   i schrony. Na koniec zobaczymy Park Miniatur w Gierłoży, gdzie na przestrzeni 30.000 m kw. można zobaczyć drobiazgowo odtworzone w skali 1:25 miniatury m.in. pałacu z Drogoszy i Sztynortu, śluzy na Kanale Mazurskim, zamków z Reszla, Lidzbarka Warmińskiego i Nidzicy, Twierdzy Boyen, bazyliki ze Świętej Lipki, olsztyńskiej Wysokiej Bramy, Wieży Bismarcka z Mrągowa, jak również wiaduktu kolejowego ze Stańczyków, chaty mazurskiej czy wiatraka z Bęsi. Przejazd na obiadokolację i nocleg    do hotelu.

DZIEŃ 3 MIKOŁAJKI – REJS PO ŚNIARDWACH – STOCZEK KLASZTORNY – LIDZBARK WARMIŃSKI

Po śniadaniu odwiedzimy żeglarską stolicę Polski, czyli Mikołajki, skąd popłyniemy w piękny rejs    po „Mazurskim Morzu”, czyli największym polskim jeziorze Śniardwy. Następnym miejscem, które odwiedzimy będzie Sanktuarium w Stoczku Warmińskim – miejsce, w którym wieziony był Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński. Pomodlimy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Pokoju i zwiedzimy muzeum znajdujące się w pomieszczeniach, w których był przetrzymywany Sługa Boży. Na koniec przejazd do Lidzbarka Warmińskiego na zwiedzanie zamku, historycznej rezydencji Biskupów Warmińskich, pochodzącego z XIV.w. Zamek w Lidzbarku należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Po zwiedzaniu obiad pożegnalny i wyjazd powrotny do Świętej. Przyjazd na miejce zbiorki ok. północy, zakończenie pielgrzymki.

Termin:        13.09 – 15.09.2019

             

Cena pielgrzymki dla grupy:

40 - 45 os.

46 - 50 os.

51 i więcej os.

650 zł

630 zł

605 zł


Cena zawiera:

ü  Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem

ü  Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach *** pok. 2,3 osobowe z łazienkami

ü  Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad

ü  Opiekę i informację turystyczną pilota

ü  Ubezpieczenie - NNW do 5000 zł

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audio-guide, opłaty klimatycznej, rejsu statkiem po jeziorze Śniardwy itp. (na ten cel należy posiadać ok. 160 zł ); napojów do obiadów i obiadokolacji, ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 5 dni od wpłaty zaliczki.


 

   
© www.wies-swieta.net