Z dniem 27.08.1998 roku na mocy dekretu biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Mariana Gołębiewskigo ustanowiona została nowa parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Świętej.
Powstała ona z podziału parafii p.w. św. Rocha w Złotowie. W skład parafii weszły następujące miejscowości: Święta, Nowa Święta i Wąsosz. Na proboszcza nowo powstałej parafii został mianowany ks. Roman Wróbel, który dotychczas był proboszczem w Uniechowie.
Dzięki staraniomm Ks. Jana Wichy w latach 80 zbudowano najpierw salkę katechetyczną, a następnie, w głębi parceli wzniesiono kościół, który w 1987 r. poświęcił ks. Bp Ignacy Jeż. Święta to duża i rozległa wieś położona blisko Złotowa. Święta  jest parafią wiejską, która w 2011 liczy 1471 mieszkańców. Głównym zajęciem mieszkańców jest uprawa roli, praca w ogrodnictwie oraz wyjazdy zarobkowe za granicę.
Do parafii przynależy kościół filialny w Nowej Świętej p.w. św. Józefa Rzemieślnika oraz punkt odprawiania mszy świętych w Wąsoszu.
Nowa Święta powstała w 1837 r. z parcelacji macierzystej Świętej w ramach akcji kolonizacyjnej. W centralnej części wioski istniała sala wiejska, która od 22 marca 1992 roku pełni funkcje kaplicy. Kaplica powstała z inicjatywy ks. Pawła Jochaniaka. Kościół filialny został poświęcony w dniu 5 maja 2001 roku przez jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ignacego Jeża p.w. św. Józefa Rzemieślinika będąca filialna dla Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Świętej.
Wieczysta Adoracja - 28 sierpnia.
Odpust parafialny - 29 sierpnia.
 
   
© www.wies-swieta.net