Pogoda  

   

Losowe zdjęcia  

   

UCHWAŁA Nr XVI.172.2016
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawiezatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o. w Złotowie z dnia 19 lutego 2016 r.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zatwierdza się ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów:

1) za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez wszystkich

odbiorców - 2,99 zł/m3 + VAT

2) za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych przez wszystkich

odbiorców - 8,59 zł/m3 + VAT

2. Zatwierdza się stawki opłat dla wszystkich odbiorców:

  1. za jedno przyłączenie do urządzeń wodociągowych - 96,98 zł + VAT

  2. za jedno przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych - 96,98 zł + VAT

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Złotów.

 

Treść pobrana z: BIP Urzędu Gminy Złotów

   

Facebook  

   

Kalendarzyk  

Maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
© www.wies-swieta.net

Logowanie

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje,
zarejestruj się. To zajmie tylko chwilę.