Niebawem  

   

Pogoda  

   

Losowe zdjęcia  

   
 
Święta, dnia 07.01.2013 r.
 1. Stawka podstawowa za wynajem Sali wiejskiej 1000zł za organizację wesela, dodatkowo media (woda, ścieki, energia elektryczna, śmieci, olej opałowy). Koszty inne np. stłuczki naczyń zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu wynajmu Sali.
 2. Stawka podstawowa za wynajem Sali wiejskiej 500zł za organizację przyjęcia komunijnego i innych uroczystości rodzinnych, dodatkowo media (woda, ścieki, energia elektryczna, śmieci, olej opałowy). Koszty inne np. stłuczki naczyń zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu wynajmu Sali.
 3. Stawka podstawowa za wynajem Sali na parterze "bar" 400zł, dodatkowo media (woda, ścieki, energia elektryczna, śmieci, olej opałowy). Koszty inne np. stłuczki naczyń zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu wynajmu Sali.
 4. Zniżka dla każdego mieszkańca sołectwa 200zł od stawki podstawowej określonej w pkt. 1, 2, 3.
 5. Wynajem Sali wiejskiej jak i Sali na parterze "bar" dla zakładow pracy, instytucji, podmiotów gospodarczych stawka 30zł za 1 godzinę, dodatkowo media (woda, ścieki, energia elektryczna, śmieci, olej opałowy). Koszty inne np. stłuczki naczyń zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu wynajmu Sali.
 6. Ustala się zniżkę 50% stawki podstawowej określonej w punktach 1, 2, 3 dla członków czynnych, honorowych i wspierających Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętej, dodatkowo media (woda, ścieki, energia elektryczna, śmieci, olej opałowy). Koszty inne np. stłuczki naczyń zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu wynajmu Sali.
 7. Stawka za wynajem Sali wiejskiej dla Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Soltysa wsi Święta 400zł za imprezy dochodowe. Koszty inne np. stłuczki naczyń zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu wynajmu Sali.
 8. Stawka za wynajem Sali na parterze "bar" dla KGW, Rady Sołeckiej, Sołtysa wsi Święta 200zł za impezy dochodowe. Koszty inne np. stłuczki naczyń zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu wynajmu Sali.
 9. Imprezy kulturalno-oświatowe niedochodowe, zebrania wiejskie oraz zebrania organizacji z terenu sołectwa Święta - bez opłaty.
 10. Wynajem stołów i krzeseł w cenie 10zł od jednego zestawu (1 stolik i 8 krzeseł).
 11. Wszystkie kwoty zawarte w regulaminie są kwotami brutto.
 12. Wpłaty wynikające z powyższego regulaminu i protokołu wynajmu należy wpłacać do Skarbnika OSP Święta w ciągu 7 dni od przekazania kluczy najemcy.
 13. Skarbnik OSP Święta w terminie 14 dni po rozliczeniu imprezy przedstawi protokoły wynajmu Sali wiejskiej i Sali na parterze "bar" do Urzędu Gminy w Złotowie. Po wystawieniu przez urząd Gminy w Złotowie faktury za zużyte media Skarbnik OSP dokona wpłaty w terminie wskazanym na fakturze, na konto Urzędu Gminy w Złotowie.
 14. Wszystkie nie ustalone przypadki powyższego regulaminu pozostają w gestii decyzji Zarządu OSP Święta podjętej w drodze głosowania na posiedzeniu Zarządu.
 15. Wszelkie zmiany do regulaminu wymagają uzgodnień Zarządu OSP Święta, Rady Sołeckiej, Sołtysa i przedstawiciela Urzędu Gminy w Złotowie.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podpisano:
 • Wójt Gminy Złotów
 • Zarząd OSP Święta
 • Rada Solecka
 • Sołtys wsi Święta
 • Komendant Gminny ZOSP RP
 • Radny Gminy Złotów
 • Przewodnicząca KGW Święta
   

Facebook  

   

Kalendarzyk  

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
© www.wies-swieta.net

Logowanie

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje,
zarejestruj się. To zajmie tylko chwilę.